+420603226385

STAVEBNÍ ČINNOST FIRMY

realizujeme občanské a průmyslové stavební práce

NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

Stavby rodinných domů provádíme v různých variantách dokončení dle přání klienta. Někdo preferuje jen hrubou stavbu a dokončovací práce si chce dělat sám, někdo se chce nastěhovat přímo do svého vysněného domu a zvolí variantu na klíč. Naše společnost ovšem staví z velké části tzv. domy na klíč, protože klientovi nabízíme komplexní služby. Pokud se tedy jedná o stavbu na klič, nabízíme klientovi i další stavební činnosti, včetně řemesel, zpevněných ploch, inženýrských sítí dle individuálního přání a potřeb zákazníka

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Naše společnost se zabývá jak vlastní výstavbou developerských projektů, tak i výstavbou developerských projektů pro jednotlivé investory. Soustředíme se i na komerční i rezidenční výstavbu a rozvoj nevyužitých území. Co to přesně znamená v praxi? Znamená to, že naše developerské projekty přetvářejí zanedbané kouty obcí, měst a metropolí na výstavní lokality určené pro bydlení, podnikání.


ZATEPLENÍ BUDOV

Provádíme zateplování rodinných domu. Dále pak kompletní revitalizace a zateplování bytových a panelových domů. S těmito stavbami máme bohaté, mnohaleté zkušenosti. Naše firma je také zaregistrována v programu Zelená úsporám.

VÝSTAVBA 
OBČANSKÁ A PRŮMYSLOVÁ

Naše společnost realizuje taktéž novostavby skladu, výrobních hal, adminis- trativních budov, stavby občanské vybavenosti pro veřejný sektor (domy s pečovatelskou službou, domovy pro seniory, hasičské zbrojnice, školy, mateřské školky a jiné).

REKONSTRUKCE
BYTŮ, DOMŮ A BUDOV

Jedna z hlavních činností naší firmy v oblasti stavebnictví jsou rekonstrukce, a to zejména administrativních budov a občanských staveb, kdy jsme schopni investorovi nabídnout optimální řešení rekonstrukce, vycházející z našich dlouholetých zkušeností. Rovněž provádíme i rekonstrukce rodinných domů, bytových domů a průmyslových budov.


VÝSTAVBA LEŠENÍ

Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti lešenářských systémů, výtahů, shozů na suť a zvedací techniky. Soustřeďujeme se především na pronájem a montáž lešení značky LAYHER, pojízdného lešení a veškerých jiných lešeňových systémů. Na základě dosažených úspěchu naší společnosti, se pyšníme spoluprací s velkou řadou malých, středně velkých a velkých firem. Tato spolupráce je samozřejmě založena nejen na poskytování vysoce kvalitních výtahů, shozů na suť a lešeňových systémů, ale také na nabídce profesionálních služeb.

DOTACE A FINANCOVÁNÍ

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech a veřejných budovách. Program Nová Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nizkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nizkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu. Česká republika ziskala na tento Program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisi skleníkových plynů. Žádosti o dodace budou přijímány na základě časově omezených výzev (předpoklad je až do roku 2020).

FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ PŘES NAŠI SPOLEČNOST

Společnost Rybka Building a.s. spolupracuje téměř se všemi bankovními i nebankovními subjekty v ČR. Tím je schopná pro svého klienta zajistit velmi zajímavé financování nemovitosti, o kterou klient projevil zájem. Zajišťujeme vyřízení hypotečních úvěrů na rodinné domy i velké developerské projekty. O naše klienty se starají špičkoví odborníci (hypoteční specialisté) s více než desetiletou praxí v oboru, kteří pro klienta připraví financování na míru.

V dnešní době probíhá na území celé České republiky 97% profinancování nemovitostí pomocí Hypotečního úvěru (HU). Lidé si však nemohou vždy dovolit financovat koupi nemovitosti z vlastních zdrojů. Přesně to však řeší hypoteční úvěr, v dnešní době značně oblíbený a využívaný trend. Ovšem ne každý klient je pro banku dostatečně bonitní a na hypoteční úvěr tak nedosáhne. Naše společnost se tímto problémem začala aktivně zabývat již před několika lety a dnes v tomto finančním oboru dokážeme zajistit pro naše klienty téměř nemožné. Naši hypoteční specialisté jsou opravdoví odborníci. Sjednejte si s nimi nezávaznou schůzku, během které vám připraví financování na míru.


DOTACE PRO BYDLENÍ

Podpora pro zateplení
Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů.

Podpora pro novostavby
Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla využívající energii z více obnovitelných zdrojů.

Výměna hlavního zdroje tepla
Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen využívaných jako hlavní zdroj tepla) za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo.

Fotovoltaické systémy
Dotace na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.

Podpora na přípravu a realizaci
Dotace na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy.

Bonusy
Při kombinaci více opatření lze získat bonus. Čím více opatření, tím vyšší bonus.

rekapitulace
1993

nepřetržitě realizujeme stavby od roku 1993

1706

doposud realizovaných staveb

87

87% vlastní developing podíl 

5

5% realizovaných státních zakázek